نوشته‌ها

بزرگترین توزیع کننده گوشت جهان هدف حمله سایبری قرار گرفت

/
واحدهای بزرگترین شرکت توزیع گوشت جهان در آمریکا و استرالیا هدف حمله سایبری قرار گرفته و فعالیت آنها مختل شده است.