نوشته‌ها

اجازه فعالیت گسترده تر در میادین به تولید کنندگان پروتئینی

/
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما تولیدکنندگان بسیار خوبی در کشور داریم که اگر در بخش پروتئینی اجازه فعالیت گسترده تر بدهیم و به آن ها در میادین غرفه دهیم، شاهد روند خوبی خواهیم بود.