نوشته‌ها

بیش از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان زیر کشت رفت

/
رئیس بنیاد مستضعفان با اعلام خبر زیر کشت رفتن بیش از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان گفت :در تامین امنیت غذایی مردم جدی هستیم.