نوشته‌ها

کشیک نوروزی عوامل نظارتی سازمان بازرسی/ ورود به حوزه توزیع مرغ

/
خرم‌آباد- رئیس سازمان بازرسی کل کشور کشیک نوروزی عوامل نظارتی این سازمان طی ایام تعطیلات را از اقدامات این سازمان برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات اعلام کرد.

شورای عالی آب در خصوص دعاوی موجود در این زمینه اقدام کند

/
خرم‌آباد- رئیس قوه قضاییه گفت: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی می‌کنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند.