نوشته‌ها

قیمت مرغ افزایش نخواهد داشت/ جوجه یک روزه ۴ هزار تومان

/
شیراز- مدیرکل توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت مرغ یک روزه بر اساس قانون ۴ هزار تومان است و فروش جوجه یک روزه به قیمت ٧ هزار تومان تخلف است.

مزارع گندم خوراک دام شد/ گندمی که برای کشاورزان نان نشد

/
شیراز- پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت باعث شد که گندم‌کاران مزارع خود را به چراگاه دام تبدیل کنند. کشاورزان می گویند با این قیمت‌ها برداشت گندم به صرفه نیست.

فیلمی از چرای دام در گندم‌زارهای فارس در پی اعلام نرخ خرید گندم

/
شیراز- در پی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان اعلام کردند این قیمت ها به صرفه نیست و گندم‌زارهای خودشان را چراگاه دام کردند.